Programovanie Cross Reality (XR) aplikácií

Zaujímate sa o vývoj hier, industriálnych, či iných užitočných aplikácií? 

Chcete si nájsť prácu ako IT špecialista pracujúci s technológiami 21 storočia ako je virtuálna realita (VR),

rozšírená realita (AR), mobilné aplikácie a 3D? 

Chcete ísť s dobou a byť pripravený na hernú a priemyselnú revolúciu s najnovšími  zariadeniami

ako Oculus, Hololens ale aj mobilné telefóny či tablety a vytvoriť tak svoju aplikáciu?

Aj vy sa strácate v anglicky hovoriacich kurzoch a chcete sa učiť po slovensky s osobnejším prístupom? 

Kurz programovania Cross Reality (XR) aplikácií je realizovaný online formou pomocou videokonferencie so skúseným lektorom, ktorý jednoduchou formou vysvetľuje pomocou príkladov, obrázkov a prezentácií ako vytvárať hry a užitočné aplikácie pomocou technológií 21 storočia, ktoré vnímajú používateľské okolie a dokážu naň reagovať. Počas kurzu sa môžeš zapájať, pýtať sa a dostávať tak rýchlejšiu spätnú väzbu od lektora. Podrobne ťa oboznámime s užitočnými technológiami, skriptovaním, animáciami, dizajnom, scénou,využívaním 3D objektov a veľa ďalších. Naučíme ťa používať vývojové nástroje, AR/VR/MR zariadenia, čítať/písať zdrojový kód, nasadzovať, ladiť AR/VR/MR aplikácie a v neposlednom rade poradíme pri plánovaní, vývoji, marketingu a distribúcii tvojich vlastných aplikácií.  Po ukončení kurzu máš možnosť využiť 1 hod. supervízie s lektorom kurzu zdarma pri podpore nasadzovania tvojho vlastného XR projektu. 

Komu je kurz určený 

Vývojári hier a užitočných aplikácií pre VR/AR/MR 

Softvéroví inžinieri 

IT developeri a programátori 

Dizajnéri 

Materiály 

Prezentácia 

Elektronické zdroje 

Vzorové príklady a testy 

Organizácia kurzu 

Veľkosť jednej skupiny: od 5 do max. 15 účastníkov 

Online videokonferencia   

Lektor kurzu

Ing. Róbert Kocian

Programovaniu sa venuje už osem rokov v rôznych jazykoch  a technológiách  C#, ASP.NET, MSSQL, .NET Core, Unity3DJavascript, HTML, CSS, AR/VR/MR a veľa ďalších. 

Vyvinul desiatky rôznych aplikácií od webových cez mobilné až po 3D XR aplikácie. 

Spolupracuje s firmami ako je napr. DELL a Microsoft.  Aktuálne pracuje pre spoločnosť DORPS s.r.o. kde pôsobí ako technický riaditeľ aarchitekt priemyselného 3D tréningového riešenia v rozšírenej realite. 

Kurz pre začiatočníkov

1.)  Úvod do technológie 

Vysvetlenie technológie AR / VR / MR 

Uplatnenie jednotlivých technológií a ich história 

2.)  Základy pre vytváranie hier a industriálnych aplikácií 

Forma a delenie aplikácií 

Prostredia pre vytváranie aplikácií 

Online/Offline, databázy, server/cloudAPI, JSON  

3.)   Základy C# a OOP 

Visual studio 

C# a CLR 

Prehľad syntaxe C# 

Triedy, štruktúry, objekty 

Rozhrania 

Poliadátové typy 

Polymorfizmus, dedenie, preťaženie 

4.)   Grafika 

3D rendering, interaktivita, FPS a refresh rate 

3D scéna, kamera, svetlomateriály, textúry, shaders a farba 

Pipelines a úzke miesta 

Pixelspolygons, z-buffer 

5.)   3D Modelovanie 

Výber a popis modelovacích nástrojov 

Vytváranie 3D modelu 

Optimalizácia veľkosti 

Animovanie 

Mesh 

6.)   Základy Unity 3D 

Práca s editorom a popis jeho častí 

Herný engine 

Pluginy 

Asset a prefab 

Game object 

Cena kurzu:   200,-

Dĺžka kurzu:  6 hodín

Termíny kurzov:

27. 10. 2020 / 17:00 – 19:00

28. 10. 2020 / 17:00 – 19:00

29.10.2020 / 17:00 – 19:00

Kurz pre mierne pokročilých

1.)  Programovanie skriptov v Unity 3D a jazyku C#

Pohyb hráča 

Vektory a koordináty 

Návrhový vzor Singleton 

Delegát 

Genericita, kolekcie 

Transformácia a rotácia 

Fyzika 

Pointercolliderraycast 

World Space vs Local Space 

Animácie 

IL2CPP 

2.)  Ovládanie a Audio 

3.)  Dizajn a grafické používateľské rozhranie

Cena kurzu:    250,-

Dĺžka kurzu:  6 hodín

Termíny kurzov:

3.11.2020 / 17:00 – 19:00

4.11.2020 / 17:00 – 19:00

5.11.2020 / 17:00 – 19:00

Kurz pre pokročilých

1.)    Prehľad zariadení a knižníc pre AR/VR/MR 

2.)   Mixed Reality Toolkit 

3.)  Pokročilé ladenie (debugovanie) aplikácie

4.)   Pokročilý management assetov a prefabov 

5.)   Práca so serverom a API (Application Programming Interface) 

6.)   Vnímanie prostredia používateľa (spatial understanding) 

7.)   Optimalizácia výkonu 

8.)   Nastavenie a nasadenie aplikácií pre zariadenia mobil (Android/iOS), Hololens, Oculus a veľa ďalších. 

9.)   Verziovanie aplikácie 

10.) Marketing a príprava tvojej aplikácie na produkčný režim 

Cena kurzu:  320,-

Dĺžka kurzu:  9 hodín

Termíny kurzov:

10.11.2020 / 17:00 – 20:00

11.11.2020 / 17:00 – 20:00

12.11.2020 / 17:00 – 20:00

Prihlásiť sa na kurz